• Arbeidsinkludering og sosialt arbeid i NAV 

      Kongsvik, Malin Jensen (Master thesis, 2020)
      Temaet i masteroppgaven er arbeidsinkludering og sosialt arbeid i NAV. Datagrunnlaget er intervjuer med fire sosionomer i NAV som jobber med arbeidsinkludering. Jeg har undersøkt deres syn på hvordan arbeidsinkludering ...