• Pårørendes erfaringer med legemiddelassistert rehabilitering 

      Larsen, Gudrun Wiik (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013-12)
      Foranledningen til denne studien, var informasjon omkring mange LAR-pasienter og pårørendes negative erfaringer med LAR. Hensikten med studien er å undersøke i hvilken grad mottatt informasjon, samsvarer med involverte ...