• Ungdoms identitetsutvikling i møte med internett 

      Lende, Bendikte (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2012;, Master thesis, 2012-05-29)
      Denne oppgaven handler om hvilken innflytelse kroppsfokuserte internettsider har på unge jenters identitetsutvikling. Problemstillingen min er delt inn i tre deler, hvor de to første delene handler om hvordan ungdoms sosiale ...