• Ung ufør i en vestlandskommune - en studie av årsaksforklaringer 

      Midthun, Jorunn (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2019;, Master thesis, 2019-06)
      I Vestlandskommunen er det nå en høyere andel unge uføre i alderen 18-29 år enn fylket og landet ellers. På bakgrunn av dette ble det foretatt en studie av hva som kunne være mulige årsaksforklaringer i kommunen. Dette er ...