• Kjønnsroller og gutters handlingsfrihet 

      Modell, Kristoffer (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Sammendrag Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke holdninger voksengrupper har til gutter som bryter med samfunnets stereotypiske forventninger til deres kjønn. Dette temaet er interessant fordi det kan virke ...