• Dialogisme og kompetanseutvikling i barnevernfaglig arbeid 

      Reidun, Ims (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2014;, Master thesis, 2014-04-30)
      Forskningstema i masteroppgaven «Dialogisme og kompetanseutvikling i barnevernfaglig arbeid» er å undersøke hvilken vekt dialogisme tillegges i kompetanseutvikling i barnevernet. Studien tar utgangspunkt i Bakhtins ...