• Hvordan kan traumer påvirke den psykiske og somatiske helsen vår? 

      Westerberg, Susanne Furesund (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilke konsekvenser traumer har for den psykiske og somatiske helsen. Det er fokusert på traumer forårsaket av omsorgssvikt i barne og ungdomsårene. Dette er en litteraturstudie der jeg ...