• Oppfølging av foreldre til barnas beste 

      Teilgård, Anna Marie (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013-05-31)
      Lov om barneverntjenester gir foreldrene som mister omsorgen for sine barn rett til oppfølging av barneverntjenester og/eller av andre instanser. Foreldrene skal få styrket sin omsorgskompetanse og de skal få oppfølging ...