• Barns seksualitet - et tabu tema som er viktig 

      Utvaag, Rebecca A. (Bachelor thesis, 2021)
      For mange er barns seksualitet et tabu tema som man ikke snakker om. Seksualiteten til barn er en viktig del av barns utviklingen. Mange voksne og ansatte som jobber med barn feil tolker, ignorer og unnviker barns seksualitet. ...