• Digital Exclusion of Older Adults 

      Wagenberg, Hannah Merete Wulff (Bachelor thesis, 2023)
      En stadig aldrende befolkning er et problem i mange i-land. Mens verdenssamfunnet digitaliseres, risikerer en økende eldre befolkningen å bli utelatt. Dette underbygger behovet for økt oppmerksomhet til initiativer for ...