• Eldre, om ein meiningsfull alderdom 

      Buajore, Lisbeth (Master thesis, 2015-06-01)
      Tema/Bakgrunn: Uttrykket "eldre" er eit belasta omgrep. Relevansen av å diskutere det, og assosiasjonane med det, aukar i takt med eldrebølgjene som alt slår innover samfunnet. Det er aktuelt å sjå på haldningar, både ...