Show simple item record

dc.contributor.authorSivanesan, Bhavani
dc.date.accessioned2011-10-31T12:40:22Z
dc.date.available2011-10-31T12:40:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185007
dc.descriptionMaster's thesis in Social workno_NO
dc.description.abstractMorsmål gir identitet, og derfor er morsmålsopplæring for minoritetsspråklige barn viktig med tanke på å styrke identiteten. I Norge blir det gitt morsmålsopplæring som et redskap for å styrke det norske språket. Teoretikere mener at morsmålsopplæring bør gis med innhold slik at identitet, kommunikasjonsevne og kognitive ferdigheter kan utvikles. Det finnes såkalte «lørdagskoler» som driver morsmålsopplæring for å bevare språk og kultur. Tamilene i Norge driver også slike lørdagskoler. For å kunne gi et godt læringsutbytte bør opplæringen være godt strukturert og tilpasset elevens behov. Det kreves kvalifiserte lærere med kompetanse både i tamilsk og pedagogikk. Denne oppgaven handler om hvordan tamiler opplever morsmålsopplæring i deres miljø. I oppgaven presenteres relevante teorier som knyttes til temaet morsmålsopplæring og identitetsstyrking. Tamilenes forståelser av morsmålsopplæringen som drives av en frivillig organisasjon, Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter, forskes på gjennom en empirisk studie. Meninger og synspunkter blir samlet via intervjuer med både elever, foreldre og de som har eller har hatt en funksjon i senteret. Funnene av intervjuene drøftes i lys av nærliggende teorier og presenteres med et håp om at dette kan være en hjelp for tamiler. Studie viser at tamilene er innforstått med morsmålets viktighet og barnas tospråklige identitet. Tamilenes morsmålskole har stort potensial til å forbedre kvaliteten på opplegget sitt. Skolens oppdragerfunksjon har stor betydning og bør tas på alvor. Samarbeid med norske skoler og myndigheter kan hjelpe for å øke kompetanse og ferdigheter. Som frivillig organisasjon får tamilskolen alltid mange utfordringer. De fleste utfordringene kan overvinnes gjennom gode demokratiske løsninger. Elev- og foreldremedvirkning er viktig for å oppnå målet. Samarbeid er et viktig stikkord. I en sosialpedagogisk synsvinkel gir dette forebyggende arbeidet gode resultater for både det tamilske samfunnet og storsamfunnet. Veiledning og råd for ungdommer og leksehjelp, i tillegg til morsmålsopplæring, er de viktige tiltakene senteret har for å sørge for at ungdommene ikke havner opp i pedagogiske nødssituasjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity og Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2011;
dc.subjectsosialpedagogikkno_NO
dc.subjectmorsmålsopplæringno_NO
dc.subjectidentitetsstyrkingno_NO
dc.subjectsosialiseringno_NO
dc.subjectkunnskapstilegnelseno_NO
dc.subjecttospråklighetno_NO
dc.subjectsosialt arbeidno_NO
dc.titleMorsmålsopplæring og identitetsstyrking : hvilke forståelser gjør seg gjeldende i morsmålsopplæring sett ut i fra tamilske perspektiver?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record