Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Christina
dc.date.accessioned2013-03-08T10:18:34Z
dc.date.available2013-03-08T10:18:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185047
dc.descriptionMaster's thesis in Social workno_NO
dc.description.abstractMasteroppgaven bygger på empiriske studier og litteratur som allerede eksisterer. Oppgaven tar i bruk flere spørsmål for å belyse oppgavens problemstilling: ”Hva innebærer brukermedvirkning i helse- og sosialtjenesten?”Oppgaven undersøker og diskuterer begrepet fra ulike innfallsvinkler for å få en mer konkret forståelse av hva brukermedvirkning innebærer. Først får vi en innføring i nærliggende begreper som kan opptre i sammenheng med ”brukermedvirkning”, før oppgaven gir en forklaring på hvem ”brukerne” er. Oppgavens fokus går ut på at brukermedvirkning innebærer at brukerne skal få lov til å delta på ulike måter innenfor helse.- og sosialtjenesten, men ikke at det nødvendigvis betyr at de får lov til å avgjøre hva utfallet skal bli. Ulike årsaker til hvorfor brukermedvirkning er viktig for samfunnet blir presentert og diskutert. De etiske prinsippene er også viktige ved bruk av brukermedvirkning. Likeså er det viktig å bemerke seg at det kan foregå ulike typer makt i møte med brukermedvirkning fra forvaltningen sin side ved ulike nivåer. I tillegg kan det være vanskelig å gjøre rede for om brukermedvirkning er et gode for systemet (forvaltningen) eller brukeren. For at brukermedvirkning skal være et gode for brukeren, innebærer det at den profesjonelle er bevisst sin rolle i yrkesutøvelsen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2013;
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjecthelse- og sosialtjenestenno_NO
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.titleHva innebærer brukermedvirkning i helse- og sosialtjenesten?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record