• Norskfaget i grunnskulelærarutdanningane – nyare utviklingstrekk 

      Rogne, Magne Ove (Peer reviewed; Journal article, 2020-04)
      Lærarutdanningane i Noreg har gått igjennom hyppige reformer dei siste tiåra. Ein har fått mange strukturelle endringar, og det er forska lite på kva som skjer med innhaldssida i faga. I denne artikkelen blir faglege ...