• Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013 

      Særheim, Inge (Journal article, 2013)
      Med Ola Stemshaug er ein av dei fremste representantane for norsk og nordisk namneforsking gått bort. Det faglege interessefeltet hans femnde vidt, noko som ein omfattande vitskapleg og populærvitskapleg produksjon er ...