• Digitale fortellinger i barnehagen 

      Undheim, Marianne; Vangsnes, Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2017-06)
      Fokus i denne artikkelen er barnehagelærernes faglige, pedagogiske og teknologiske kompetanse når de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger. Vi tar utgangspunkt i en kvalitativ studie med en fortolkende ...