• Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet 

      Jølbo, Bjørg Danielsen (Masteroppgave/UIS-HF-IFU/2014;, Master thesis, 2014-05-15)
      Formålet med oppgaven er å finne ut om det har vært en kompetanseheving og endring i barnehagene som deltok i Stavangerprosjektet – Det Lærende barnet i perioden 2007- 1012, samt å kartlegge hvilke ledelsesfunksjoner som ...