• Barnehagene i Stavanger: fra veldedighet til velferdsgode 

      Röthle, Monika (Museum Stavanger Årbok;, Chapter, 2015)
      Det har skjedd store omveltninger når det gjelder omsorg og oppdragelse av barn under skolepliktig alder. I dag går de fleste barn i barnehage med største selvfølge, mens oppfostringen av barna tidligere utelukkende var ...