• Barnehagelæreres «matematikkundervisning» i barnehagen 

      Sæbbe, Per Einar (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2019-05)
      Den internasjonale barnehageforskningen har tradisjonelt hatt mer fokus på barns læring enn på barnehagelæreres undervisning. Det er utviklet flere teorier om barns læring, men det er behov for å utvikle teorier om ...