Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRasmussen, Maren Skuterud
dc.date.accessioned2014-10-10T08:54:56Z
dc.date.available2014-10-10T08:54:56Z
dc.date.issued2014-07-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223530
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masterstudien har vært å undersøke om selvledelse og behovet for anerkjennelse kan stå i strid med hverandre i organisasjonen. Målet har vært å belyse hvordan opplever medarbeidere som leder seg selv å bli sett og anerkjent av ledelsen, og hvilke utfordringer kan oppstå hvis deres behov for anerkjennelse ikke dekkes. Metoden som er brukt i denne undersøkelsen er casestudie med kvalitative dybdeintervjuer. Datainnsamlingen er gjort med 12 informanter i et eiendomsutviklingsfirma. Resultatene fra undersøkelsen viser at som en konsekvens av bedriftens selvledelseskultur har det spunnet ut en be og du skal få kultur, fordi når medarbeidere leder seg selv ser ikke lederen hva de gjør, og de er nødt til å synliggjøre seg for ham og be om feedback og anerkjennelse for å få det. Resultatene viser at det er et gap mellom det å måtte be om feedback og anerkjennelse og behov for gjensidig feedback og gjensidig anerkjennelse hos et klart mindretall, og det er sannsynlig at god kollegastøtte virker kompenserende da felleskapet tillegges stor vekt. Utfordringene handler om å måtte selv ta initiativ, ikke verdsatt for ekstra innsats, ny og utrygg i rollen og grensesettingsproblemer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectselvledelsenb_NO
dc.title"Be og du skal få"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [873]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel