Show simple item record

dc.contributor.authorSondre, Krohn-Pettersen
dc.date.accessioned2016-09-29T12:01:12Z
dc.date.available2016-09-29T12:01:12Z
dc.date.issued2016-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411877
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractDet grønne skiftet er det nye moteordet innfor klima- og miljøfeltet. Det er et begrep som politikere har gjentatt i utallige taler, og som forskere benytter for å beskrive hva som må gjøres for å bekjempe klimautfordringene verden i dag står ovenfor. Til tross for dette er det svært utfordrerne å finne en presis og felles akseptert definisjon på det grønne skiftet. Formålet med oppgaven har vært å gi en presis definisjon på hva det grønne skiftet innebærer. I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse hvordan det kan legges til rette for et grønt skifte i Norge. Oppgaven fokuserer spesielt på den rollen fornybar energi spiller i en slik endringsprosess. Bakgrunnen for jeg har valgt å se spesielt på fornybarnæringen er en erkjennelse om at fornybar energi stiller sentralt i et grønt skifte. Problemstillingen for oppgaven har vært: Hvordan kan det legges til rette for det grønt skifte i Norge, med fokus på fornybarnæringen i annerledeslandet Norge? Jeg omtaler Norge som et annerledesland i den forstand at Norge er et av svært få land som har tilnærmet hundre prosent fornybar elektrisitetsproduksjon. Oppgaven har tatt utgangspunkt i Transition Theory og The Multi-Level Perspective, som analyserammer for å forstå hvordan bærekraftige transformasjoner kan føre det norske samfunnet i retning av lavutslippssamfunnet. Jeg har utført en litteraturanalyse av viktige politiske dokumenter og utsagn, samtidig som jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter innenfor fornybarnæringen. Gjennom analysen har jeg funnet vesentlige forskjeller i fortolkningen av det grønne skiftet mellom politiske myndigheter og informantene fra fornybarnæringen. Jeg har undersøkt hvordan myndigheter og fornybarnæringen argumenterer for at et grønt skifte er nødvendig i annerledeslandet Norge. Jeg har avdekket hvilke barrierer som kan hindre at et grønt skifte blir gjennomført i Norge, og hvordan ny fornybar energi kan bidra til denne endringsprosessen. Jeg avslutter oppgaven med å argumentere for at det bør legges til rette for mer ny fornybar energiproduksjon i Norge, i tillegg til vannkraften, ettersom det antas at etterspørselen etter fornybar energi vil øke i et grønt skifte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectdet grønne skiftetnb_NO
dc.subjecttransition theorynb_NO
dc.subjectfornybar energinb_NO
dc.subjectlavutslippssamfunnetnb_NO
dc.subjectgrønn økonominb_NO
dc.titleGrønn energi i annerledeslandet Norge - En analyse av fornybar energi som drivkraft for det grønne skiftetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge