Show simple item record

dc.contributor.authorLind, Haakon Brende
dc.date.accessioned2016-09-29T12:10:27Z
dc.date.available2016-09-29T12:10:27Z
dc.date.issued2016-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411889
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er et studie som sammenligner eksterne og interne managementkonsulenter. Formålet med studiet er å undersøke de ulike forutsetningene eksterne og interne managementkonsulenter har for å lykkes med implementering av organisasjonsideer og praksiser. Studiet tar utgangspunkt i et teoretisk perspektiv som heter pragmatisk institusjonalisme med ønske om å se på hvilke ulike forutsetninger som stilles til translatørkompetanse, og i den betydning implementering av organisasjonsideer og praksiser. Translatørkompetanse omfatter evnen til å kombinere de fire kompetansene kunnskapsrik, modig og kreativ, tålmodig og sterk. Det er et kvalitativt studie hvor datamaterialet består av dybdeintervjuer av tre eksterne managementkonsulenter og to interne managementkonsulenter. Gjennom bruk av teori og empiri blir det vist hvilke ulike forutsetninger konsulentene har for de ulike kompetansene. Det er mangelfull forskning på temaet implementering av organisasjonsideer og praksiser av eksterne og interne managementkonsulenter og hvordan de ulike konsulentene utfører slike prosjekter. Denne studien gir innsikt i hva som tyder på, ut i fra det teoretiske perspektivet - pragmatisk institusjonalisme, å gi ulike forutsetninger for de ulike managementkonsulentene i prosjekter med implementering av organisasjonsideer og praksiser. Studien avdekket at de undersøkte interne managementkonsulentene er organisert på samme måte som eksterne, noe som endrer forutsetningene for translatørkompetanse. Funnene tyder på at ingen av managementkonsulentene innehar forutsetningen om å være kunnskapsrik, men vil være avhengig av å bruke ledelsen og nøkkelpersoner for å oppfylle denne kompetansen. Forutsetningen om å være tålmodig vil hos begge managementkonsulentene kunne påvirkes av oppdragsgiverne og oppdragsbeskrivelsen ved at de har tidsfrister og at det er budsjettert for de ulike prosjektene. Det vil kunne tolkes i retning av at de interne managementkonsulentene med et ønske om å ha en tilnærmet lik funksjon som de eksterne managementkonsulentene endres forutsetningene og de blir sterkere ved at de oppnår en form for utenfra-perspektiv og –rolle. Translatørkompetansen til interne managementkonsulenter blir dermed betydelig endret når den interne enheten er organisert i en egen avdeling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectkunnskapsoverføringnb_NO
dc.subjectmanagementkonsulenternb_NO
dc.subjectorganisasjonsideernb_NO
dc.subjectbeste praksisnb_NO
dc.subjectdekontekstualiseringnb_NO
dc.subjectkontekstualiseringnb_NO
dc.subjectimplementeringnb_NO
dc.subjectpragmatisk institusjonalismenb_NO
dc.subjecttranslasjonsteorinb_NO
dc.subjecttranslatørkompetansenb_NO
dc.titleTranslatørkompetanse: En sammenligning av eksterne og interne managementkonsulenters forutsetninger for å lykkes med implementering av organisasjonsideer og praksiser.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [872]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge