Show simple item record

dc.contributor.advisorEngan, Kjersti
dc.contributor.authorMeinich-Bache, Øyvind
dc.date.accessioned2016-10-10T13:19:49Z
dc.date.available2016-10-10T13:19:49Z
dc.date.issued2016-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413996
dc.descriptionMaster's thesis in Cybernetics and signal processingnb_NO
dc.description.abstractI rapporten er mulighetene en har ved å benytte video til deteksjon av hjerte- og respirasjonsrate på nyfødte babyer utforsket. Datamaterialet som inngår i forsøkene og utviklingen av algoritmene er hentet inn ved Universitet i Stavanger (UIS). Testobjektene har vært voksne personer med ulik alder, kjønn, og hudfarge. Det er benyttet to kameratyper til opptakene, et speilreflekskamera i høy prisklasse og et webcamera i lav prisklasse. Ulike lysforhold i rommet hvor opptakene utføres er også testet ut. Løsningene som er utviklet er også testet ut i praksis, og her er datamateriale hentet inn fra nyfødt intensivavdeling ved Stavanger Universitetsykehus (SUS). Hjerteratedeteksjon utføres ved å studere små endringer i fargekomponenter i bilderammene over tid. Ansiktet til testobjektene er utsnittsområdet deteksjonen foretas i. Det er sammenlignet 11 ulike metoder som tar utgangspunkt i fargekomponentene i bilderammene for å generere hjerteratesignalet. I deteksjon av respirasjonsrate er det tatt utgangspunkt i metoden utviklet av Tveit [3], men hvor det er utført noen mindre modifikasjoner. Metoden studerer lokal fase og amplitude i bilderammer ved hjelp av Riesz transform, og genererer den globale bevegelsen i bilderammene ved å finne differansen i disse over tid. Deteksjonene er følsomme for bevegelser, og en er avhengige av at personen ligger i ro for å kunne foreta en god deteksjon. Det er derfor implementert en forstyrrelsesdeteksjon som kutter ut deteksjon av hjerte- og respirasjonsrate dersom bevegelsene i bilderammene er for store. Denne metoden blir også benyttet for å detektere en mulig respirasjonsstopp. Dersom det i den siste perioden har vært for lite bevegelse mellom bilderammene gir detektoren alarm. Resultatene er gode for deteksjon av både hjerte- og respirasjonsrate i testopptakene utført ved UIS. Kameratype spilte ingen vesentlig rolle og deteksjonene kan utføres med et webcamera i lav prisklasse. Lysskilder som forårsaker varierende lysforhold for bilderammene i opptaket gjør en hjerteratedeteksjon mer utfordrende, men fortsatt mulig. Da metodene ble testet ut i praksis på SUS fikk vi varierende resultat for hjerteratedeteksjon, og videre testopptak må her utføres for å kunne lokalisere støykilden som befant seg i to av opptakene. For respirasjonsdeteksjon var resultatene gode også ved SUS. Kjøretiden på deteksjonene tilsier at en total sanntidsdeteksjon av både hjerte- og respirasjonsrate, forstyrrelse og respirasjonsstopp er mulig. Resultatene samlet sett er lovende for at detektoren skal kunne implementeres i en overvåkingsløsning av nyfødte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;
dc.subjectsignalbehandlingnb_NO
dc.subjectautomatiseringnb_NO
dc.subjectinformasjonsteknologinb_NO
dc.subjectbildebehandlingnb_NO
dc.subjectvideodeteksjonnb_NO
dc.titleVideodeteksjon av hjerte- og respirasjonsratenb_NO
dc.title.alternativeDetection of heart rate and respiratory rate from videonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Technical cybernetics: 553nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record