Show simple item record

dc.contributor.advisorRavndal, Bjarte
dc.contributor.authorGifstad, Espen Ree
dc.date.accessioned2016-10-11T13:45:34Z
dc.date.available2016-10-11T13:45:34Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414347
dc.descriptionMaster's thesis in Executive MBAnb_NO
dc.description.abstractOutsourcing til lavkostland også kalt offshoring er ikke et nytt fenomen og har vært en fremtredende strategisk organisering for mange organisasjoner. Tilgangen til høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft til en lavere pris har ofte vært motivasjonen for denne typen outsourcing. På grunn av de endrede markedsforutsetningene innen olje og gass bransjen de siste årene har også dette blitt en mer aktuelt i dette bransje segmentet. I den Norske olje og gass industrien har det siden sommeren 2014 forsvunnet over 38.000 arbeidsplasser ved utgangen av februar 2016. Forventningene i markedet er at det er et underliggende behov for ytterligere betydelige kapasitetstilpasninger i tiden fremover før markedet har stabilisert seg. Behovet for omstilling innen bransjen er der for å overleve gjennom å redusere kostnader og dermed bedre sin konkurransekraft. En av mulighetene for å oppnå et slikt konkurransefortrinn er offshoring av forretningsprosesser til land med lavere lønnskostnader. I denne studien har en tatt for seg kritiske suksessfaktorer og utfordringer knyttet til offshoring innen denne bransjen. Oppgaven er blitt utført med bruk av en kvalitativ metodetilnærming. Data har blitt samlet inn ved bruk av dybdeintervjuer av personer som sitter i ledende posisjoner innen organisasjon og prosjektledelse i casebedriften. Resultatene av studien viser at selskapet organisatorisk er fornøyd med offshorings oppsettet og organisasjonen som er etablert, men at man ikke har oppnådd de ønskede målene med bruk av offshoringen i prosjektene. Generelt har det vert utfordrende å få en gjennomgående forpliktelse til strategien i hele organisasjonen. Resultatene kan indikere at ledelsen ikke har hatt god nok oppfølgning av strategien for å sørge for at strategien har blitt implementert i hele organisasjonen. Som det kommer frem av intervjuene har nesten ingen av prosjektene oppnådd de strategiske målsetningene om bruk av offshoring. For å kunne oppnå suksess med bruk av offshoring viser studien at suksesskriteriene som oftest blir nevnt er for eksempel kommunikasjon, klare rammer og kulturforståelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2016;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectoutsourcingnb_NO
dc.subjectoffshoringnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectkritiske suksessfaktorernb_NO
dc.titleOffshoring – en kvalitativ utredning om årsaker, ledelse og suksesskriterier: en case studie av et norsk oljeserviseselskaps erfaringernb_NO
dc.title.alternativeOffshoring – a qualitative study of reasons, management and success criteria: a case study of a Norwegian oil service company’s experiencenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge