Show simple item record

dc.contributor.advisorSøndenå, Kari
dc.contributor.authorCarlsen, Nanna Ingersdatter
dc.date.accessioned2017-10-12T11:15:22Z
dc.date.available2017-10-12T11:15:22Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459885
dc.descriptionMaster's thesis in Social worknb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet med utgangspunkt i temaet kjærlighet i sosialpedagogisk arbeid og har tatt utgangspunkt i barnevernsproffers forståelse av fenomenet kjærlighet. Barnevernsproffene er ungdommer som har førstehåndserfaring fra barnevernet. Oppgaven er skrevet ut fra følgende problemstilling ”Hva legger barnevernsproffer i fenomenet kjærlighet?”. Jeg ønsket å få et innblikk i hva barnevernsproffer legger i fenomenet kjærlighet, og knytte dette opp mot nestekjærlighet i form av agape, eros og caritas. Jeg har også sett på kjærlighet i lys av empati, etikk og moral da jeg mener at dette er viktige aspekter å ha med seg når det er snakk om kjærlighet i profesjonelle relasjoner. Jeg opplever at kjærlighet i det sosialpedagogiske fagfeltet har vært et forsømt tema i mange år, men som i de siste årene har kommet opp i lyset både hos politikerne, i barneverntjenester og i utdanningen til barnevernspedagoger. Spesielt etter at Forandringsfabrikken og barnevernsproffene satte søkelys på kjærlighet i det profesjonelle møtet mellom voksne og barn og ungdom har dette blitt et mye diskutert tema med mange ulike meninger og følelser knyttet til kjærlighet som et begrep i yrkessammenheng og innen Lov om barneverntjenester, (”barnevernloven”). Det er blant annet blitt sagt at det ikke er tilstrekkelig å tilføre kjærlighet i lovverket for å imøtekomme ungdommenes behov. Jeg tok utgangspunkt i kjærlighet i form av nestekjærlighet, eros, agape og caritas for å belyse noen ulike aspekter det er mulig å forstå kjærlighet ut fra. Eros, agape og caritas er tre greske ord for nestekjærlighet med ulik betydning. På grunn av oppgavens problemstilling så jeg det som mest hensiktsmessig å gjennomføre en kvalitativ forskningsstudie for å gå i dybden av kjærlighet. Jeg har valgt å bruke semistrukturert intervju. Jeg har gjennom intervju av et utvalg aktive og tidligere aktive barnevernsproffer belyst problemstillingen min. Jeg tok utgangspunkt i et fenomenologisk perspektiv, fordi jeg ønsket å studere fenomenet kjærlighet utfra et førstepersonsperspektiv. Her tok jeg utgangspunkt i intervju med tre barnevernsproffer, og deres syn på kjærlighet. Funnene jeg satt igjen med etter intervjuene og analysen var fire aspekter av kjærlighet. Jeg hørte ungdommene snakke om (1) å gjøre kjærlighet, (2) kjærlighetens forutsetninger, (3) hva kjærlighet ikke er og (4) kjærlighet er skapende. I drøftingen tok jeg utgangspunkt i tre drøftingsspørsmål. Først drøftet jeg hvordan de ulike kjærlighetsbegrepene favnet om mine fire kategorier, før jeg så på hva kjærlighet kan bety for en sosialpedagog. Til slutt drøftet jeg konsekvenser for utdanningen av nye sosialpedagoger. Det jeg satt igjen med etter denne prosessen er at kjærlighet ikke er noe stort og komplisert, men kan finnes i alt fra et blikk, til en handling. Hva som oppfattes som kjærlighet er individuelt. Det er opp til deg å bli kjent med den enkelte ungdom for å lære han og henne å kjenne, og utfra dette, møte ungdommen for den han og hun er. Når man tar seg tid til å bli kjent med noen, er det kjærlighet i denne handlingen, og når man viser at man har lært de å kjenne, blir dette en bekreftelse av kjærligheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2017;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.subjectsocial worknb_NO
dc.subjectkjærlighetnb_NO
dc.subjectforandringsfabrikkennb_NO
dc.subjectbarnevernsproffernb_NO
dc.titleKjærlighet i sosialpedagogisk arbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal