Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSollid, Stephen J.M.
dc.contributor.authorSellevold, Victoria Lerbrekk
dc.date.accessioned2017-12-14T11:42:37Z
dc.date.available2017-12-14T11:42:37Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2471743
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesnb_NO
dc.description.abstractNasjonal traumeplan (NKT Traume, 2016) var ute til høring i perioden denne studien ble gjennomført. I planen blir det lagt nasjonale føringer blant annet for hvilke formelle kompetansekrav ulike faggrupper må oppfylle for å være en del av traumeteamet. Hvilke typer kompetanse teammedlemmene selv oppfatter som sentrale og hvorvidt de ulike aspektene av kompetansebegrepet samsvarer med formelle krav, er noe denne studien søker å finne svar på. Studien er utført med hjelp av metode-triangulering bestående av en pragmatisk litteraturgjennomgang, en spørreundersøkelse og semi-strukturerte dybdeintervjuer. Ti ulike spesifikke kompetansepunkter under tre ulike kompetansegrupperinger ble identifisert gjennom litteratur og ble rangert av et utvalg bestående av sykepleiere og leger tilknyttet traumeteam ved et sykehus på Vestlandet. Kompetansepunktene og tendensene fra spørreundersøkelsen ble diskutert med informantene i de semi-strukturerte intervjuene. Oppsummert viser materialet at alle faggruppene i et traumeteam må ha personlig, yrkesrettet og teoretisk kompetanse, men i ulik sammensetning og grad av de spesifiserte kompetansepunktene. For eksempel er kompetansepunktet «besluttsomhet» noe som i hovedsak tilhører teamlederen, mens det er en oppfatning at kompetansepunktet «utstyrsoversikt» overordnet bør tilhøre mottakssykepleier. Materialet viser også at det finnes et behov for spesifisert kompetanse for hver enkelt rolle ut over dagens formelle krav, da de formelle kravene ikke fullt ut sørger for kvalitetssikring av «avgjørende» kompetanse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2017;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectkompetanseutviklingnb_NO
dc.subjectrollespesifikk kompetansenb_NO
dc.subjectformelle kompetansekravnb_NO
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjecttraumeteamnb_NO
dc.subjecthelsevitenskapnb_NO
dc.titleKompetansevurdering i traumeteamnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal