Collections in this community

Recent Submissions

 • Stable solvers for real-time Complex Langevin 

  Alvestad, Daniel; Larsen, Rasmus Normann; Rothkopf, Alexander Karl (Peer reviewed; Journal article, 2021-08)
  This study explores the potential of modern implicit solvers for stochastic partial differential equations in the simulation of real-time complex Langevin dynamics. Not only do these methods offer asymptotic stability, ...
 • Simulations of a bubble wall interacting with an electroweak plasma 

  Mou, Zong-Gang; Saffin, Paul M.; Tranberg, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021-02)
  We perform large-scale real-time simulations of a bubble wall sweeping through an out-of-equilibrium plasma. The scenario we have in mind is the electroweak phase transition, which may be first order in extensions of the ...
 • On-shell recursion relations for nonrelativistic effective field theories 

  Mojahed, Martin Aria; Brauner, Tomas (Peer reviewed; Journal article, 2021-10)
  We derive on-shell recursion relations for nonrelativistic effective field theories (EFTs) with enhanced soft limits. The recursion relations are illustrated through analytic calculation of tree-level scattering amplitudes ...
 • Towards Bayesian Estimation of Compartmental Models for COVID-19 

  Bharat Ghimire (Master thesis, 2021)
  This thesis explores concept of compartmental modelling of infectious disease particularly like COVID-19. The world is still under siege by COVID-19. I have discussed two such fundamental mathematical models SIR and SEIR ...
 • En introdukjsion til kodeteori og AG koder 

  Hetland, Ansgar Lund (Master thesis, 2021)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å gi en generell innføring til kodingsteori og feilrettingskoder. Oppgaven benytter seg av boka CODING THEORY et første kurs av Henk C.A. van Tilborg for å beskrive og vise hvordan ...
 • Generaliseringer av Brianchon og Pascal sine teoremer om kjeglesnitt 

  Gjerde, Fredrik Myhre (Master thesis, 2021)
  George Salmon sin artikkel blir analysert og redegjort for stegvis i kapittel 3 ved at vi tar for oss avsnitt for avsnitt. I det projektive planet får vi et oppsett med tre kjeglesnitt, alle med dobbel kontakt til et gitt ...
 • «Open Middle Math» og dets bidrag til undervisning i matematikk 

  Mølstre, Monica Emilie (Master thesis, 2021)
  I denne masteroppgaven er det foretatt innhenting av datamateriale gjennom elevers oppgaveløsning i rammeverket «Open Middle Math». Målet ved observasjon og utprøving av oppgavetypen har vært å se om det kan være et godt ...
 • Differensielle former, kohomologi og topologisk feltteori 

  Larsen, Silje Kristin (Master thesis, 2021)
  I denne oppgaven vil du bli introdusert for geometriske objekter som eksisterer i høyere dimensjoner. Vi skal utvikle differensielle former som er et verktøy uavhenging av koordinater. Vi skal videre se på topologiske ...
 • PHYSICAL PROPERTIES OF THE 1D MAGNET β- VOSO4 

  Agu Chidozie (Master thesis, 2021)
  In this work the β phase of Vanadiumoxosulphate (VI) (β −V OSO4) crystal was used to study the physical properties of low dimensional magnetism in spin ½ chains. Structural analysis from X-ray diffraction and neutron ...
 • The Fourier transform and its applications to partial differential equations. 

  Wigestrand, Mikkel (Master thesis, 2021)
  In this master’s thesis I will introduce a way to solve partial differential equations and boundary value problems by transforming signals from a time domain to a frequency domain, and back. This algorithm is ...
 • Feilkorrigering av koder og Reed-Muller koder 

  Osmundsen, Celina Santos Osmundsen (Master thesis, 2021)
  I denne oppgaven vil se gå gjennom det grunnleggende for kode teori. Med å introdusere grunnleggende konsepter skal vi se på de ulike typer feilkorrigerene koder. Vi skal se på blokk-koder og lineære koder. Ulike koder har ...
 • Quantum chromodynamics and particle energy-loss in heavy-ion collisions due to medium interactions. 

  Kjærnsmo, Amanda Lavinia (Master thesis, 2021)
  This study is following a simple model for predicting particle energy-loss due to medium interactions. Observables from heavy-ion collisions suggests the formation of a highly dense medium called quark-gluon plasma (QGP). ...
 • Error Correcting Codes and BCH codes 

  Kårstad, Jardar Olav Jøsendal. (Master thesis, 2021)
  One of the central topics in coding theory is the study of error detection and correction, where codes are used to ensure that the correct information can be extracted from a message or storage, even if an error occurs ...
 • Den deriverte, tangenter og elevers forståelse av disse. 

  Abrahamsen, Solveig Mathilde Ingebretsen. (Master thesis, 2021)
  I dette forskningsarbeidet forsøker jeg å få et innblikk i elever med fagene S2 og R2 sin forståelse av den deriverte og tangenter. Hva slags begrepsforståelse har elevene? Er deres forståelse instrumentell og/eller ...
 • Study of Photochromic Effect in Yttrium Oxyhydride Films 

  Knudsen, Tina (Master thesis, 2021)
  Mixed anion compounds have multiple different anions as part of their structure. Due to the different nature of individual anions the mixed anion compounds may exhibit other properties than the well known single anion ...
 • Statistiske metoder for analyse av data fra nasjonale prøver og undersøkelser i skoleverket. 

  Johannessen, Håkon Berg. (Master thesis, 2021)
  Nasjonale prøver ble for første gang gjennomført våren 2004. En forskningsbasert evaluering av prøvene i 2005 anbefalte sterkt en kraftig kompetanseheving på testteori og psykometri for de som utvikler og for de som leder ...
 • En sammenligning av prissvingninger mellom Brent råolje og drivstoffpriser i Stavanger - en algoritmisk modell for tanking 

  Nes, Ola (Master thesis, 2021)
  Denne avhandlingen undersøker og sammenligner volatiliteten i drivstoffmarkedet i Stavanger og Brent råolje. Bensin- og dieselpriser er samlet inn fra bensinstasjoner i Stavanger i 2020 og 2021, og brukes til oppgavens ...
 • Quasi-Local Approaches to Black Hole Horizons and Rindler Trajectories in Dynamical Black Hole Spacetimes 

  Singh,Karanvir (Master thesis, 2021)
  Many introductory texts on general relativity introduce event horizons as the defining feature of black holes. However such seemingly benign constructs have some key physical limitations. Therefore, it is imperative to ...
 • Lokal trendestimering av Covid-19-smitte ved bayesiansk analyse 

  Adrian Serigstad (Bachelor thesis, 2021)
  Dette studiet tar for seg trendmodellen for Covid-19-smitte publisert i Stavanger Aftenblad. Hensikten er å videreformidle trendmodellens bayesianske bakteppe og fremheve bayesiansk analyse som metode for estimering under ...
 • Rovdyr-Bytte Modellen 

  Serigstad, Alexander. (Bachelor thesis, 2021)
  The thesis is about the Lotka-Volterra equations which describes, trough differential equations, a theoretical situation where one species (predator) lives on a another species (prey), while the prey lives on a different ...

View more