Recent Submissions

 • Veier i Grafer 

  Valstad, Petter; Helle, Mona (Bachelor thesis, 2022)
  I denne teksten skal vi se på grunnleggende grafteori, hovedsakelig Eulers grafteori og tilstrekkelige Hamilton-kriterier, hvor vi kommer til å gå mer i dybden på egenskapene deres og hvordan de kan bli implementert innenfor ...
 • Veier i Grafer 

  Valstad, Petter; Helle, Mona (Bachelor thesis, 2022)
  I denne teksten skal vi se på grunnleggende grafteori, hovedsakelig Eulers grafteori og tilstrekkelige Hamilton-kriterier, hvor vi kommer til å gå mer i dybden på egenskapene deres og hvordan de kan bli implementert innenfor ...
 • Elementær grafteori: Stier og relaterte egenskaper 

  Rødne, Marlén Rørtveit (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven skal jeg presentere generell grafteori, og hvordan en kan anvende dette i klasserommet. Til å begynne med presenterer jeg generell teori og definisjoner innen grafer, før jeg tar for meg to ulike eksempler ...
 • Markov chain Monte Carlo 

  Nordhaug, Benjamin Hansen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bachelor avhandlingen går tar for seg Markovkjede og introduserer Metropolis-Hastings algoritmer. Avhandlingen går mer dypt inn i diskret tid Markovkjede. Metropolis-Hastings algoritme en type Markovkjede Monte Carlo. ...
 • Hvordan henger økningen av bensinprisen sammen med inflasjonen av den norske kronen? 

  Behrends, Swantje (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven er problemstillingen om bensinprisen øker sammen med inflasjonen til den norske kronen. Nå i dag er det mange som klager over at bensinprisene er så høye og at de har økt ekstremt. Da ble en nysgjerrig og ...
 • Konvergens av Fourier rekker i Hilbert rom - en introduksjon til sampling teori. 

  Løvoll, Anders Rikard. (Master thesis, 2021)
  Klassisk kalkulus som omhandler studie av kontinuerlig forandring kan spores helt tilbake til 1600 tallet. Derimot mangler klassisk kalkulus evnen til å tilstrekkelig transformere naturlige prosesser som lyd, radiobølger ...
 • Towards Bayesian Estimation of Compartmental Models for COVID-19 

  Bharat Ghimire (Master thesis, 2021)
  This thesis explores concept of compartmental modelling of infectious disease particularly like COVID-19. The world is still under siege by COVID-19. I have discussed two such fundamental mathematical models SIR and SEIR ...
 • The Fourier transform and its applications to partial differential equations. 

  Wigestrand, Mikkel (Master thesis, 2021)
  In this master’s thesis I will introduce a way to solve partial differential equations and boundary value problems by transforming signals from a time domain to a frequency domain, and back. This algorithm is ...
 • Feilkorrigering av koder og Reed-Muller koder 

  Osmundsen, Celina Santos Osmundsen (Master thesis, 2021)
  I denne oppgaven vil se gå gjennom det grunnleggende for kode teori. Med å introdusere grunnleggende konsepter skal vi se på de ulike typer feilkorrigerene koder. Vi skal se på blokk-koder og lineære koder. Ulike koder har ...
 • Quantum chromodynamics and particle energy-loss in heavy-ion collisions due to medium interactions. 

  Kjærnsmo, Amanda Lavinia (Master thesis, 2021)
  This study is following a simple model for predicting particle energy-loss due to medium interactions. Observables from heavy-ion collisions suggests the formation of a highly dense medium called quark-gluon plasma (QGP). ...
 • Error Correcting Codes and BCH codes 

  Kårstad, Jardar Olav Jøsendal. (Master thesis, 2021)
  One of the central topics in coding theory is the study of error detection and correction, where codes are used to ensure that the correct information can be extracted from a message or storage, even if an error occurs ...
 • Den deriverte, tangenter og elevers forståelse av disse. 

  Abrahamsen, Solveig Mathilde Ingebretsen. (Master thesis, 2021)
  I dette forskningsarbeidet forsøker jeg å få et innblikk i elever med fagene S2 og R2 sin forståelse av den deriverte og tangenter. Hva slags begrepsforståelse har elevene? Er deres forståelse instrumentell og/eller ...
 • Study of Photochromic Effect in Yttrium Oxyhydride Films 

  Knudsen, Tina (Master thesis, 2021)
  Mixed anion compounds have multiple different anions as part of their structure. Due to the different nature of individual anions the mixed anion compounds may exhibit other properties than the well known single anion ...
 • Statistiske metoder for analyse av data fra nasjonale prøver og undersøkelser i skoleverket. 

  Johannessen, Håkon Berg. (Master thesis, 2021)
  Nasjonale prøver ble for første gang gjennomført våren 2004. En forskningsbasert evaluering av prøvene i 2005 anbefalte sterkt en kraftig kompetanseheving på testteori og psykometri for de som utvikler og for de som leder ...
 • En sammenligning av prissvingninger mellom Brent råolje og drivstoffpriser i Stavanger - en algoritmisk modell for tanking 

  Nes, Ola (Master thesis, 2021)
  Denne avhandlingen undersøker og sammenligner volatiliteten i drivstoffmarkedet i Stavanger og Brent råolje. Bensin- og dieselpriser er samlet inn fra bensinstasjoner i Stavanger i 2020 og 2021, og brukes til oppgavens ...
 • En introdukjsion til kodeteori og AG koder 

  Hetland, Ansgar Lund (Master thesis, 2021)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å gi en generell innføring til kodingsteori og feilrettingskoder. Oppgaven benytter seg av boka CODING THEORY et første kurs av Henk C.A. van Tilborg for å beskrive og vise hvordan ...
 • Generaliseringer av Brianchon og Pascal sine teoremer om kjeglesnitt 

  Gjerde, Fredrik Myhre (Master thesis, 2021)
  George Salmon sin artikkel blir analysert og redegjort for stegvis i kapittel 3 ved at vi tar for oss avsnitt for avsnitt. I det projektive planet får vi et oppsett med tre kjeglesnitt, alle med dobbel kontakt til et gitt ...
 • «Open Middle Math» og dets bidrag til undervisning i matematikk 

  Mølstre, Monica Emilie (Master thesis, 2021)
  I denne masteroppgaven er det foretatt innhenting av datamateriale gjennom elevers oppgaveløsning i rammeverket «Open Middle Math». Målet ved observasjon og utprøving av oppgavetypen har vært å se om det kan være et godt ...
 • Differensielle former, kohomologi og topologisk feltteori 

  Larsen, Silje Kristin (Master thesis, 2021)
  I denne oppgaven vil du bli introdusert for geometriske objekter som eksisterer i høyere dimensjoner. Vi skal utvikle differensielle former som er et verktøy uavhenging av koordinater. Vi skal videre se på topologiske ...

View more