Recent Submissions

 • An introduction to differential forms and topological field theory 

  Winje, Sander (Master thesis, 2022)
  In this thesis, we will use topological field theory to do an explicit computation of a one-loop partition function over a 6-dimensional manifold. This is a topological invariant, which can be used to distinguish geometries. ...
 • RSA-kryptering med diskusjon om bruk av det i skolen 

  Hjellup, Olav Hansen (Master thesis, 2022)
  Masteroppgaven gir en grunnleggende introduksjon av RSA kryptering, og angrep på RSA kryptering. Vi presenterer, modulær aritmetikk, tallteorien som er nødvendig for å forstå RSA kryptering, og en generell innføring i hva ...
 • Mapping of misconceptions concerning the carbon cycle - a quantitative survey of students in lower secondary and upper secondary school. 

  Lunde, Eirik Midbøe (Master thesis, 2022)
  This study aims to map what misconceptions students in lower secondary and upper secondary school possess concerning the carbon cycle. Data was gathered quantitatively using an anony- mous survey. Over 200 students from ...
 • Kumada-Corriu coupling in synthesis of PAHs 

  Hovland, Lone; Røyland, Marita Finnesand (Master thesis, 2022)
  The thesis explores the Kumada-Corriu coupling reaction as a possible handle to further functionalize PAHs. The starting material used was different types of triflate bearing PAHs. An attempt at preparing phenanthren-9-yl ...
 • Kumada-Corriu coupling in synthesis of PAHs 

  Hovland, Lone; Røyland, Marita Finnesand (Master thesis, 2022)
  The thesis explores the Kumada-Corriu coupling reaction as a possible handle to further functionalize PAHs. The starting material used was different types of triflate bearing PAHs. An attempt at preparing phenanthren-9-yl ...
 • Antimicrobial Resistance and the circular economy of water 

  Hermansen, Morten Flaata (Master thesis, 2022)
  I takt med en økende global befolkning og en voksende industri, har utslippene av klimagasser økt, blir stadig større oppmerksomhet blitt rettet mot arbeidet for en mer bærekraftig fremtid. Verden har en stadig økende ...
 • Gass-separasjon og CO2-fangst med organiske "bur"-molekyler 

  Bru, Håkon Olsen (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne hovedoppgaven er å gi en innføring i bur-molekyler og deres potensiale for bruk i gass-separasjoner, hovedsakelig separasjon av klimagassen CO2. Oppgaven starter med å fastsette viktigheten og potensialet ...
 • Relative Survival Methods – Theory, Applications and Extensions to Monitoring 

  Tran, Jimmy Huy (Master thesis, 2022)
  In cancer research, one is often interested in the part of the hazard which corresponds to the disease. If the cause of death is unknown as in cancer registry data, the standard methods in survival analysis do not distinguish ...
 • Real time simulation of quarkonium in a thermal medium using a 3D Lindblad equation 

  Matre, Aslak (Master thesis, 2022)
  Using a new finite difference operator RN-SBP that has recently been developed and used for 1D simulations of the Lindblad equation, we extend it to the 3D case. We have not quite been able to implement the RN-SBP properly ...
 • Weakly interacting dark matter miracle 

  Norli, Stine Aunøien (Bachelor thesis, 2022)
  Dark matter is currently actively searched for in particle physics. In this thesis the weakly interacting massive particles (WIMPs) are looked at as possible dark matter candidates. The thesis focus on the mechanism called ...
 • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

  Hadzic, Berina; Stensland, Åshild (Master thesis, 2022)
  Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
 • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

  Hadzic Berina; Stensland Åshild (Master thesis, 2022)
  Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
 • Beregning av Homologigrupper og Eulertall 

  Torjussen, Bård Andreas (Bachelor thesis, 2022)
  I matematikk er homologi en generell måte å assosiere en sekvens av algebraiske objekter, som abelske grupper eller moduler, med andre matematiske objekter som topologiske rom. Dette gir en måte å se forskjell på topologiske ...
 • The reasons for the collapse of the Tacoma Narrows Bridge and the lessons for the classroom 

  Boge, Audun M.; Pedersen, Fredrik M.; Waldeland. Anders B. (Bachelor thesis, 2022)
  On 7 November 1940, a historical event occurred for suspension bridge construction and aerodynamic engineering around suspension bridges. Engineers investigating the event concluded the bridge collapsed due to high winds ...
 • En statistisk analyse av strømprisen i NO2 

  Sigbjørnsen, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven ser på hva som påvirker strømprisen i prisområdet NO2 på strømbørsen Nord Pool. NO2 er prisområdet til Sørvest-Norge. Strømprisen i Norge bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tilbudet av strøm avhenger av hvor ...
 • Sirkelens kvadratur: En geometrisk tilnærming 

  Mohamed Nure, Hamdia (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg det klassiske problemet om sirkelens kvadratur. Sirkelens kvadratur har vært et av de vanskeligste konstruksjonsproblemene i matematikk og har fått enorm mengde oppmerksomhet i matematikkens ...
 • Beamforming anvendt på tauet antenne 

  Hopland, Sivert (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven har jeg skrevet om en ny generasjon tauet antenne med fokus på signalbehandlingen. Til å begynne med gjør jeg kort rede for signalbehandling i historisk sammenheng, og legger så fram problemstillingen. ...
 • On Phonon Lasing 

  Kjetil Tofte (Bachelor thesis, 2022)
  An article titled "A Phonon Laser", reported an experiment. Where a Mg+ ion was placed in a harmonic potential. It was pushed by two lasers, pointing in the same direction. One laser pushed when the Mg+ ion went towards ...
 • Veier i Grafer 

  Valstad, Petter; Helle, Mona (Bachelor thesis, 2022)
  I denne teksten skal vi se på grunnleggende grafteori, hovedsakelig Eulers grafteori og tilstrekkelige Hamilton-kriterier, hvor vi kommer til å gå mer i dybden på egenskapene deres og hvordan de kan bli implementert innenfor ...
 • Veier i Grafer 

  Valstad, Petter; Helle, Mona (Bachelor thesis, 2022)
  I denne teksten skal vi se på grunnleggende grafteori, hovedsakelig Eulers grafteori og tilstrekkelige Hamilton-kriterier, hvor vi kommer til å gå mer i dybden på egenskapene deres og hvordan de kan bli implementert innenfor ...

View more