Recent Submissions

 • Real time simulation of quarkonium in a thermal medium using a 3D Lindblad equation 

  Matre, Aslak (Master thesis, 2022)
  Using a new finite difference operator RN-SBP that has recently been developed and used for 1D simulations of the Lindblad equation, we extend it to the 3D case. We have not quite been able to implement the RN-SBP properly ...
 • Weakly interacting dark matter miracle 

  Norli, Stine Aunøien (Bachelor thesis, 2022)
  Dark matter is currently actively searched for in particle physics. In this thesis the weakly interacting massive particles (WIMPs) are looked at as possible dark matter candidates. The thesis focus on the mechanism called ...
 • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

  Hadzic, Berina; Stensland, Åshild (Master thesis, 2022)
  Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
 • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

  Hadzic Berina; Stensland Åshild (Master thesis, 2022)
  Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
 • Beregning av Homologigrupper og Eulertall 

  Torjussen, Bård Andreas (Bachelor thesis, 2022)
  I matematikk er homologi en generell måte å assosiere en sekvens av algebraiske objekter, som abelske grupper eller moduler, med andre matematiske objekter som topologiske rom. Dette gir en måte å se forskjell på topologiske ...
 • The reasons for the collapse of the Tacoma Narrows Bridge and the lessons for the classroom 

  Boge, Audun M.; Pedersen, Fredrik M.; Waldeland. Anders B. (Bachelor thesis, 2022)
  On 7 November 1940, a historical event occurred for suspension bridge construction and aerodynamic engineering around suspension bridges. Engineers investigating the event concluded the bridge collapsed due to high winds ...
 • En statistisk analyse av strømprisen i NO2 

  Sigbjørnsen, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven ser på hva som påvirker strømprisen i prisområdet NO2 på strømbørsen Nord Pool. NO2 er prisområdet til Sørvest-Norge. Strømprisen i Norge bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tilbudet av strøm avhenger av hvor ...
 • Sirkelens kvadratur: En geometrisk tilnærming 

  Mohamed Nure, Hamdia (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg det klassiske problemet om sirkelens kvadratur. Sirkelens kvadratur har vært et av de vanskeligste konstruksjonsproblemene i matematikk og har fått enorm mengde oppmerksomhet i matematikkens ...
 • Beamforming anvendt på tauet antenne 

  Hopland, Sivert (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven har jeg skrevet om en ny generasjon tauet antenne med fokus på signalbehandlingen. Til å begynne med gjør jeg kort rede for signalbehandling i historisk sammenheng, og legger så fram problemstillingen. ...
 • On Phonon Lasing 

  Kjetil Tofte (Bachelor thesis, 2022)
  An article titled "A Phonon Laser", reported an experiment. Where a Mg+ ion was placed in a harmonic potential. It was pushed by two lasers, pointing in the same direction. One laser pushed when the Mg+ ion went towards ...
 • Veier i Grafer 

  Valstad, Petter; Helle, Mona (Bachelor thesis, 2022)
  I denne teksten skal vi se på grunnleggende grafteori, hovedsakelig Eulers grafteori og tilstrekkelige Hamilton-kriterier, hvor vi kommer til å gå mer i dybden på egenskapene deres og hvordan de kan bli implementert innenfor ...
 • Veier i Grafer 

  Valstad, Petter; Helle, Mona (Bachelor thesis, 2022)
  I denne teksten skal vi se på grunnleggende grafteori, hovedsakelig Eulers grafteori og tilstrekkelige Hamilton-kriterier, hvor vi kommer til å gå mer i dybden på egenskapene deres og hvordan de kan bli implementert innenfor ...
 • Elementær grafteori: Stier og relaterte egenskaper 

  Rødne, Marlén Rørtveit (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven skal jeg presentere generell grafteori, og hvordan en kan anvende dette i klasserommet. Til å begynne med presenterer jeg generell teori og definisjoner innen grafer, før jeg tar for meg to ulike eksempler ...
 • Markov chain Monte Carlo 

  Nordhaug, Benjamin Hansen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bachelor avhandlingen går tar for seg Markovkjede og introduserer Metropolis-Hastings algoritmer. Avhandlingen går mer dypt inn i diskret tid Markovkjede. Metropolis-Hastings algoritme en type Markovkjede Monte Carlo. ...
 • Hvordan henger økningen av bensinprisen sammen med inflasjonen av den norske kronen? 

  Behrends, Swantje (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven er problemstillingen om bensinprisen øker sammen med inflasjonen til den norske kronen. Nå i dag er det mange som klager over at bensinprisene er så høye og at de har økt ekstremt. Da ble en nysgjerrig og ...
 • Konvergens av Fourier rekker i Hilbert rom - en introduksjon til sampling teori. 

  Løvoll, Anders Rikard. (Master thesis, 2021)
  Klassisk kalkulus som omhandler studie av kontinuerlig forandring kan spores helt tilbake til 1600 tallet. Derimot mangler klassisk kalkulus evnen til å tilstrekkelig transformere naturlige prosesser som lyd, radiobølger ...
 • Towards Bayesian Estimation of Compartmental Models for COVID-19 

  Bharat Ghimire (Master thesis, 2021)
  This thesis explores concept of compartmental modelling of infectious disease particularly like COVID-19. The world is still under siege by COVID-19. I have discussed two such fundamental mathematical models SIR and SEIR ...
 • En introdukjsion til kodeteori og AG koder 

  Hetland, Ansgar Lund (Master thesis, 2021)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å gi en generell innføring til kodingsteori og feilrettingskoder. Oppgaven benytter seg av boka CODING THEORY et første kurs av Henk C.A. van Tilborg for å beskrive og vise hvordan ...
 • Generaliseringer av Brianchon og Pascal sine teoremer om kjeglesnitt 

  Gjerde, Fredrik Myhre (Master thesis, 2021)
  George Salmon sin artikkel blir analysert og redegjort for stegvis i kapittel 3 ved at vi tar for oss avsnitt for avsnitt. I det projektive planet får vi et oppsett med tre kjeglesnitt, alle med dobbel kontakt til et gitt ...

View more