• Algebraens fundamentalteorem 

   Østebø, Marlene Seljeskog (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Algebraens fundamentalteorem og polynomlikningens historie. Algebraens fundamentalteorem sier at hver polynomlikning av grad n med komplekse koeffisienter har minst én kompleks ...
  • Algebraens fundamentalteorem 

   Strømme, Mads Herje (Bachelor thesis, 2021)
  • Beamforming anvendt på tauet antenne 

   Hopland, Sivert (Bachelor thesis, 2022)
   I denne bacheloroppgaven har jeg skrevet om en ny generasjon tauet antenne med fokus på signalbehandlingen. Til å begynne med gjør jeg kort rede for signalbehandling i historisk sammenheng, og legger så fram problemstillingen. ...
  • Beregning av Homologigrupper og Eulertall 

   Torjussen, Bård Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   I matematikk er homologi en generell måte å assosiere en sekvens av algebraiske objekter, som abelske grupper eller moduler, med andre matematiske objekter som topologiske rom. Dette gir en måte å se forskjell på topologiske ...
  • Connecting analysis, algebra, and topology; Generalizing Maxwell's equations 

   Hodne, Jenny Therese (Bachelor thesis, 2023)
   This thesis explores the mathematical concepts of differential forms and their applications in higher dimensional geometries, known as manifolds. We will see how the topological invariants of a geometry are related to ...
  • Differential equations and some of their applications in chemistry 

   Kvavik, Malin (Bachelor thesis, 2023)
  • Elementær grafteori: Stier og relaterte egenskaper 

   Rødne, Marlén Rørtveit (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal jeg presentere generell grafteori, og hvordan en kan anvende dette i klasserommet. Til å begynne med presenterer jeg generell teori og definisjoner innen grafer, før jeg tar for meg to ulike eksempler ...
  • En statistisk analyse av strømprisen i NO2 

   Sigbjørnsen, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven ser på hva som påvirker strømprisen i prisområdet NO2 på strømbørsen Nord Pool. NO2 er prisområdet til Sørvest-Norge. Strømprisen i Norge bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tilbudet av strøm avhenger av hvor ...
  • Gravitasjons «slingshot» - når en rett bane ikke er det mest naturlige valg. 

   Sandtorv, Marius Hamre (Bachelor thesis, 2021)
   I denne artikkelen har jeg vist at de empiriske resultatene til Johannes Kepler, beskrivende modeller av vårt solsystem basert på observasjoner gjort av Tycho Brahe, kan utledes fra Newtons bevegelsessetniger. Disse ...
  • Hvordan avsløre løgn med statistikk? 

   Kaltveit, Ine Sæbø (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive vanlige feilkilder/fallgruver i sannsynlighetsregning og statistikk. De ulike feilkildene er beskrevet både skriftlig og matematisk. Oppgaven inneholder forklaringer på hvordan ...
  • Hvordan henger økningen av bensinprisen sammen med inflasjonen av den norske kronen? 

   Behrends, Swantje (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven er problemstillingen om bensinprisen øker sammen med inflasjonen til den norske kronen. Nå i dag er det mange som klager over at bensinprisene er så høye og at de har økt ekstremt. Da ble en nysgjerrig og ...
  • Introduction to graph theory: Classroom potential of core concepts 

   Finnestad, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
   This thesis is an introduction to graph theory with its core concepts and formulas, including a look at the mostly untapped classroom potential of this field of mathematics. Included are in-depth explanations and proofs ...
  • Kortspillet SET og dets underliggende matematikk 

   Holm, Morten. (Bachelor thesis, 2021)
   SET er et høyt priset kortspill hvor hvert kort har objekter med forskjellig fyll, farge og fasong. Målet med spillet er å finne SET som består av tre kort hver som følger en bestemt regel for hvordan de kan slås sammen ...
  • Lokal trendestimering av Covid-19-smitte ved bayesiansk analyse 

   Adrian Serigstad (Bachelor thesis, 2021)
   Dette studiet tar for seg trendmodellen for Covid-19-smitte publisert i Stavanger Aftenblad. Hensikten er å videreformidle trendmodellens bayesianske bakteppe og fremheve bayesiansk analyse som metode for estimering under ...
  • Markov chain Monte Carlo 

   Nordhaug, Benjamin Hansen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bachelor avhandlingen går tar for seg Markovkjede og introduserer Metropolis-Hastings algoritmer. Avhandlingen går mer dypt inn i diskret tid Markovkjede. Metropolis-Hastings algoritme en type Markovkjede Monte Carlo. ...
  • Multivariate Statistics 

   Wighus, Stian Hammerseth (Bachelor thesis, 2023)
   This bachelor thesis provides an introduction to multivariate statistics, which is the analysis of data with multiple variables using statistical methods. The thesis focuses on the generalization of the normal distribution ...
  • On Phonon Lasing 

   Kjetil Tofte (Bachelor thesis, 2022)
   An article titled "A Phonon Laser", reported an experiment. Where a Mg+ ion was placed in a harmonic potential. It was pushed by two lasers, pointing in the same direction. One laser pushed when the Mg+ ion went towards ...
  • Rovdyr-Bytte Modellen 

   Serigstad, Alexander. (Bachelor thesis, 2021)
   The thesis is about the Lotka-Volterra equations which describes, trough differential equations, a theoretical situation where one species (predator) lives on a another species (prey), while the prey lives on a different ...
  • Sammenheng mellom dentalt plakk og forkalkninger i arterievegger 

   Volkova, Olga (Bachelor thesis, 2022)
  • Sirkelens kvadratur: En geometrisk tilnærming 

   Mohamed Nure, Hamdia (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar for seg det klassiske problemet om sirkelens kvadratur. Sirkelens kvadratur har vært et av de vanskeligste konstruksjonsproblemene i matematikk og har fått enorm mengde oppmerksomhet i matematikkens ...