• Organisasjonskultur, etikk og tillit i Dalane Energi 

      Ågesen, Rosita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-15)
      Dalane Energi er et offentlig eid selskap, noe som fører til at lokalbefolkningen er opptatt av hvordan selskapet arbeider og bruker pengene sine. Interessentene har klare forventninger til at selskapet støtter lokalt ...