• Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

      Mirica Paul Vlad (Bachelor thesis, 2021)
      Problemstillingen i denne oppgaven var å verdsette Lerøy Seafood Group ASA. Målet var å beregne et verdiestimat på aksjekursen til Lerøy ved bruken av kunnskap jeg har lært meg i løpet av mitt bachelorstudium. Damodarans ...