• Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

      Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...