• Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

      Østhus, Karen; Bøthun, Susanne (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
      Formålet med oppgaven var å estimere egenkapitalverdien til Grieg Seafood ASA per 31.12.2019. Beregningen har blitt utledet ved bruk av en fundamental verdsettelsesteknikk, en teknikk som baserer seg på å finne verdiestimatet ...