• Endring av virksomhetsstyring i Bate boligbyggelag 

      Lien, Cecilie; Fykse, Kristi (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
      Formålet med denne utredningen er å undersøke hva som er de viktigste forholdene som bør tas hensyn til ved en endring av virksomhetsstyringen i Bate boligbyggelag. Gjennom våre undersøkelser har vi studert teoretisk ...