• Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Andersen Rege, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...
  • Reduksjon i kjøttkonsum - påvirker det fysisk aktivitet og helse? 

   Ramesh, Mithun (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven handler om sammenhengen mellom kjøttkonsum og fysisk aktivitet og helse. Jeg brukte tidligere forskning og regresjonsanalyser og deskriptiv statistikk av et landsdekkende utvalg for å besvare problemstillingen.