• En studie innen atferdsfinans: Finnes det kjønnsforskjeller i investoratferd? 

      Fjetland, Tore; Silgjerd, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-29)
      Oppgaven ser på kjønnsforskjeller i investoratferd ved å analysere trekk innen atferdsteori. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse som fremstiller ulike scenarioer som senere er analysert ved hjelp av statiske ...