• Likebehandlingsprinsippet av kreditorer i konkurs 

      Gellein, Marie Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-10)
      Denne mastergradsavhandlingen fremstiller likebehandlingsprinsippet av kreditorer i konkurs. Likebehandlingsprinsippet er et anerkjent og integrert prinsipp i konkursretten. Således anvendes ofte likebehandlingsprinsippet ...