• ESG and Financial Performance: Evidence from Nordic Markets 

   Asif, Noman; Hankol, Hasan (Master thesis, 2023)
   This study explores the relationship between ESG scores and financial performance in Nordic markets, using ESG scores from Refinitiv and MSCI. We examine the impact of ESG on performance measures such as Revenue change, ...
  • Risikokapital og bærekraftige samfunn 

   Hankol, Hasan (Bachelor thesis, 2021)
   Verden er i stadig utvikling og har behov for nye ideer og smarte systemer som vokser med mål om bærekraft og smarte løsninger. Derfor er bærekraftig utvikling og innovasjon viktig for at bedrifter og samfunn skal kunne ...