• Risikokapital og bærekraftige samfunn 

      Hankol, Hasan (Bachelor thesis, 2021)
      Verden er i stadig utvikling og har behov for nye ideer og smarte systemer som vokser med mål om bærekraft og smarte løsninger. Derfor er bærekraftig utvikling og innovasjon viktig for at bedrifter og samfunn skal kunne ...