• Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

   Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
   Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...
  • Innovation Management in a New and Digital Context 

   Engø, Astrid Olene; Ramsfjell, Cecilie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Students by the University of Stavanger have written this master’s thesis. Our specialization is in Business Administration with Business Innovation as our main field of research. The need for digital innovations and ...
  • What encourages innovative work behavior at a firm-level? 

   Medhaug, Malene Hognaland; Mossige, Henriette Omberg (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This thesis aims to determine what positively influences innovative work behavior and answering the research question, "What encourages innovative work behavior at a firm- level?". Based on a literature review and research ...