• Finansiell rapportering i fotballindustrien 

      Koroma, Kevin; Borgersen, Christer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
      Vi har gjennom denne oppgaven undersøkt om den regnskapsmessige behandlingen av spillerrettigheter i fotballklubber er tilstrekkelig. Undersøkelsen baserer seg på norske klubber og et utvalg børsnoterte internasjonale ...