• Hvor treffsikre er kursmål på markeds- og aksje nivå? 

      Grude, Nicolai; Madsen, Eirik A. (Bachelor thesis, 2021)
      Kursmål er noe de fleste investorer kjenner til, og som mange benytter seg av ved investeringsbeslutninger. I denne bacheloroppgaven forsøker vi å undersøke hvor treffsikre analytikere i det norske markedet er, og videre ...