• Ulik oppfatning av samme økonomiske situasjon 

      Maria Viktoria Aas Herje, Ingrid Rafshol Hovden og Vilde Teigen Førland. (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: At mennesker oppfatter økonomi ulikt er tidligere dokumentert. Hva som påvirker denne ulikheten er det derimot lite forsket på. Hensikten med denne oppgaven er derfor å undersøke om faktorene kjønn, alder, utdanning ...