• Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

      Azinovic Matea; Marie Levik Marie; Rege Fredrik Andersen (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i ...