• Verdsettelse av Orkla ASA 

      Gudmund Hovda; Martin Vistnes (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgave er å besvare problemstillen «Hva er verdien av Orkla ASA per 31.12.2020 og hva er tilhørende aksjepris?». Dette har vi gjort ved å gjennomføre en fundamental verdsettelse av selskapet. Det går ...