• Skolens læringsmiljø – avgjørende for elevenes akademiske prestasjoner? 

      Bygdevoll, Maria; Melby Melkevig, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Enkelte kritikere hevder at resultatfokuset gir et snevert mål på hva som er kvalitet på skolen, og at skolene legger for mye vekt på det som lar seg måle og dermed glemmer læringsmiljøet. I denne oppgaven ønsket vi å ...