• Bruk av kunstig intelligens i revisjonsbransjen 

   Herigstad, Stig; Skogseth, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Revisjonsprosessen er under stor endring, hvor forskning innenfor temaet viser at revisjonsbransjen er moden for å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Målet med forskningen er å bidra til å økt forståelse for hva som ...
  • Dataanalyser i revisjonens planleggingsfase og revisjonsrisikomodell 

   Sundberg, Mia Korsmo; Laupland, Hanne Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-08)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke implikasjoner bruk av dataanalyse, også kalt Big Data Analytics, har på revisors fremgangsmåte i planleggingsfasen, risikovurderingen av et revisjonsoppdrag og ...
  • Hvordan vurderer revisor selskapets evne til fortsatt drift, og hvilke indikatorer skjerper revisors aktsomhet i denne vurderingen? 

   Seland, Kristine; Korsand, Andrea (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   The purpose of the master thesis is to investigate auditors’ Going Concern assessment and what indicators heighten auditors’ skepticism in the course of such evaluation. Due to financial crisis, the Going Concern reporting, ...
  • Revisjonsbevis generert fra Big Data og Big Data Analytics 

   Vårin, Bjørnø; Nordhus, Malin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Ved inntoget av Big Data og Big Data Analytics i revisjonsmetodikken endres arten av revisjons-bevis og nye utfordringer rundt påliteligheten av revisjonsbevis oppstår (Appelbaum, Kogan & Miklos, 2017, s.8). Formålet med ...