• Har innføringen av fedrekvoten ført til at fedre gjør mer husarbeid? 

      Sirhaug, Synnøve; Olsen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Da likestilling fremdeles er et aktuelt og svært engasjerende tema, samt at forslag til endringer i den nåværende permisjonsfordelingen nylig har vært på dagsordenen, fant vi det interessant å ta en nærmere kikk på nettopp ...