• Verdsettelse av Pedersgata Utvikling AS 

      Osaland, Kristjan; Lindeflaten, Anders (Bachelor thesis, 2021)
      Basert på informasjon per utgangen av april 2021 er markedsverdien av egenkapitalen til Pedersgata Utvikling AS 92 790 476 NOK.