• Studie av kvaliteten på kriseberedskapen til fotballklubber i Rogaland 

   Stålesen, Jo; Wathne, Agathe Holtan (Bachelor thesis, 2021)
   Hvor godt organiserte er fotballklubbene i Rogaland til å håndtere kriser? Med utgangspunkt i fire hypoteser om klubbenes beredskap basert på en egenutviklet beste praksis-modell avdekket vi i en spørreundersøkelse hos ...
  • Studie av kvaliteten på kriseberedskapen til fotballklubber i Rogaland 

   Stålesen, Jo; Wathne, Agathe Holtan (Bachelor thesis, 2021)
   Hvor godt organiserte er fotballklubbene i Rogaland til å håndtere kriser? Med utgangspunkt i fire hypoteser om klubbenes beredskap basert på en egenutviklet beste praksis-modell avdekket vi i en spørreundersøkelse hos ...